Draai uw apparaat in staande modus voor een optimale weergave van deze pagina.

Privacybeleid

Gegevensgeheimhoudingsverklaring voor Camlog Biotechnologies AG ("CAMLOG")

Inleiding
CAMLOG respecteert en beschermt uw privacy en leeft de geldige wettelijke vereisten na. In deze gegevensgeheimhoudingsverklaring wordt beschreven hoe CAMLOG de gegevens van bezoekers van haar website verwerkt. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verwerken van uw gegevens zoals deze door CAMLOG worden verzameld, op de wijze die in deze gegevensgeheimhoudingsverklaring wordt beschreven.


Definitie
In deze gegevensgeheimhoudingsverklaring verwijst de term "persoonlijke gegevens" naar alle informatie over een specifieke of aanwijsbare persoon, inclusief voornaam, achternaam, leeftijd en e-mail- of postadres. De term "proces" staat voor alle gebruik van persoonlijke gegevens, ongeacht de middelen en methoden, d.w.z. het verzamelen, opslaan, gebruiken, revideren en openbaar maken.


Verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens
De volgende informatie wordt automatisch vastgelegd wanneer u de site bezoekt:

  • Type en versie van de gebruikte browsersoftware
  • Hostnaam van de computer (IP-adres)
  • URL van de website van waaruit u onze website bezoekt
  • Gebruikte onderdelen van onze website
  • Datum, tijd en duur van de sessie op onze website
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens.

Het IP-adres wordt alleen gedurende de periode van gebruik van de website opgeslagen en vervolgens onmiddellijk verwijderd of door middel van reductie geanonimiseerd. De overgebleven gegevens worden gedurende een beperkte periode opgeslagen. We gebruiken deze informatie voor operationele doeleinden voor de website, met name voor het identificeren en corrigeren van fouten, het bepalen van het gebruik van de site en het uitvoeren van aanpassingen of verbeteringen.

IOver het algemeen kunnen de internetdiensten die CAMLOG ter beschikking stelt, bezocht en gebruikt worden zonder dat u zich persoonlijk hoeft te registreren of persoonlijke gegevens prijs hoeft te geven. Om bepaalde voorzieningen van onze website te gebruiken, dient u echter persoonlijke gegevens op te geven. In dergelijke gevallen geldt dat het mogelijk is dat u geen toegang krijgt tot de gewenste mogelijkheid of dat we uw aanvraag niet kunnen beantwoorden zonder dat u de vereiste persoonlijke gegevens aangeeft.

CAMLOG gebruikt de via de website verzamelde persoonlijke gegevens om u van de gewenste informatie, diensten en producten te voorzien. Bovendien gebruiken we uw persoonlijke gegevens om nieuwe producten en diensten, die voor u van interesse kunnen zijn, of voor doeleinden die uit deze context voortkomen of waarover wij u specifiek hebben geïnformeerd ten tijde van het verkrijgen van uw persoonlijke gegevens, aan u voor te stellen. Verder gebruikt CAMLOG uw e-mailadres om op uw vragen en opmerkingen te reageren.


Het openbaar maken van persoonlijke gegevens aan derden
Met uitzondering van de gevallen die in deze gegevensgeheimhoudingsverklaring zijn vermeld, verspreid of maakt CAMLOG geen verzamelde persoonlijke gegevens aan derden beschikbaar. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter aan CAMLOG-partners in binnen- en buitenland ter beschikking worden gesteld. Zulke partners zijn op hun beurt gehouden, uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze gegegevensgeheimhoudingsverklaring te behandelen.

Persoonlijke gegevens mogen worden onthuld aan derden die voor of namens CAMLOG optreden, ten behoeve van het verder verwerken van de gegevens conform het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens werden verzameld, bijv. het leveren van diensten, voor marketingdoeleinden of voor technische ondersteuning. Deze derden zijn contractueel met CAMLOG overeengekomen, de verkregen gegevens uitsluitend voor het afgesproken doeleind te gebruiken, en hebben zich verplicht, uw persoonlijke gegevens niet aan anderen openbaar te maken.

We informeren u bovendien omtrent het feit, dat CAMLOG op grond van officiële instructies of verordeningen gedwongen kan worden, uw persoonlijke gegevens openbaar te maken.

Cookies
"Cookies" zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Zij leggen de websites die u heeft bezocht vast. CAMLOG maakt gebruik van cookies om beter te kunnen begrijpen hoe bezoekers de CAMLOG-website gebruiken. Deze technologie helpt ons bij het beheren van de website en het verbeteren van de gebruikerservaring. Door gebruik te maken van cookies kan CAMLOG bepalen of uw computer ooit eerder een verbinding met onze website tot stand heeft gebracht. Onder andere kan CAMLOG zien welke delen van de website u het meest gebruikt.

De cookies die we gebruiken, slaan uitsluitend de onder punt 3 vermelde informatie over uw gebruik van de website op. Dit gebeurt niet door middel van toewijzing aan u persoonlijk, maar door toewijzing van een identificatienummer aan de cookie ("cookie-ID"). De cookie-ID wordt niet met uw naam, IP-adres of soortgelijke informatie samengevoegd om het aan u toe te kunnen wijzen. Hoe u het gebruik van browsercookies munt voorkomen, leest u hieronder.

U kunt uw browserinstellingen zodanig aanpassen dat een bericht op uw scherm wordt weergegeven wanneer een site cookies wil gebruiken, zodat u iedere keer afzonderlijDeze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt geleverd door Google Inc. u het gebruik van cookies niet toestaat, is het mogelijk dat u niet alle functies van uw browser kunt gebruiken. Bovendien kunt u altijd nog bepalen dat u geen cookies op deze website wilt toestaan door de cookies die door deze website worden ingesteld, te verwijderen. U doet dit door de instellingen van uw internetbrowser zodanig te wijzigen dat alle cookies worden verwijderd.

Gegevensbeveiliging
CAMLOG garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die worden verzameld. CAMLOG gebruikt de passende technische en organisatiemaatregelen voor het beveiligen van de gegevens tegen verlies en onbevoegde verwerking zoals onrechtmatig gebruik, onbevoegde toegang en vernietiging. CAMLOG is niet verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van uw gegevens terwijl deze via het internet worden verzonden.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, web analysis service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", d.w.z tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en de analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De informatie die door cookies wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgedragen aan en opgeslagen op een Google-server in de VS. Indien u echter IP-anonimisering op deze website heeft geactiveerd, wordt uw IP-adres in landen die lid zijn van de Europese Unie, of het bewuste verdrag hebben ondertekend maar buiten de Europese Economische Ruimte liggen, door Google verkort voordat het IP-adres naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden aan en opgeslagen op een Google-server in de VS. Google gebruikt deze informatie namens de eigenaar van deze website voor het evalueren van het gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over website-activiteiten en het aanbieden van aanvullende diensten op het gebied van website- en internetgebruik aan de eigenaar van de website. Het IP-adres dat binnen het kader van Google Analytics door onze browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd of gecombineerd met andere Google-gegevens.

U kunt middels een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen. Wij berichten u echter bij deze, dat u in een dergelijk geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

Bovendien kunt u het vastleggen en verzenden van de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en betrekking hebben op uw websitegebruik (incl. uw IP-adres), en het verwerken van dergelijke gegevens door Google voorkomen door de hiervoor beschikbare browser-plugin, die via de volgende link beschikbaar is, te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

U kunt de gegevensacquisitie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geactiveerd, die verdere acquisitie van uw gegevens tijdens het bezoek aan deze website voorkomt:

deactivate Google Analytics

Ga voor meer informatie over voorwaarden voor gebruik en vertrouwelijkheid van gegevens naar http://www.google.com/analytics/terms/us.html or http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Wijzigingen en aanpassingen in deze gegevensgeheimhoudingsverklaring
Deze gegevensgeheimhoudingsverklaring voldoet aan de hiervoor geldende wetgeving. De voortdurende verbetering van deze site, alsmede juridische wijzigingen of nieuwe technologieën kunnen een aanpassing van deze gegevensgeheimhoudingsverklaring vereisen. CAMLOG behoudt zich het recht voor, deze gegevensgeheimhoudingsverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te herzien en deze naar eigen goeddunken bij te werken of aan te passen. Derhalve adviseren wij u regelmatig de nieuwste versie van deze gegevensgeheimhoudingsverklaring te lezen.

Deze gegevensgeheimhoudingsverklaring werd voor het laatst op [11.09.2017] bijgewerkt.


Recht op informatie en ondervraging
CAMLOG heeft als doelstelling te waarborgen dat de verzamelde persoonlijke informatie, rekening houdend met het beoogde gebruik, te allen tijde accuraat, actueel en betrouwbaar is. Indien u de via deze website verwerkte persoonlijke informatie wenst te bekijken of corrigeren, kunt u via e-mail contact met ons opnemen op online.marketing@camlog.com. Geef ons hierbij alstublieft voldoende informatie om uw persoonlijke gegevens te kunnen identificeren. Wij sturen u de gevraagde informatie binnen 30 dagen toe. Indien formele wetgeving of usantie of de belangen van derden uw recht op informatie beperken, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Indien u algemene vragen heeft over de behandeling van uw persoonlijke gegevens, deze gegevensgeheimhoudingsverklaring, of wanneer u bedenkingen heeft met betrekking tot de manier waarop CAMLOG uw gegevens verwerkt, stuur dan een e-mail naar online.marketing@camlog.com